Vítejte na stránkách firmy Dialab® spol. s r.o.

Jsme moderní, dynamická, výrobní a distribuční společnost, která spolupracuje s více než 500 zdravotnickými zařízeními v celé České republice v oblasti humánní laboratorní diagnostiky. Stali jsme se distributory a specialisty na bezpečnostní systémy odběru krve a moči, které jsme prosadili do více než 270 zdravotnických zařízení po celé republice. 

Spektrum našich výrobků kompletně pokrývá celou laboratorní problematiku, jak preanalytickou fázi, tj. odběry krve, tak laboratorní diagnostiku včetně speciálních např. imunoturbidimetrických, imunochromatografických metod, ELISA testů, močových vyšetření, sledování poruch hemostázy a trombózy apod. S tím souvisí i naše nabídka laboratorních přístrojů, analyzátorů, spotřebního zdravotnického materiálu atd.