O nás

Dialab spol. s r.o.
Nám.Osvoboditelů 1
153 00 Praha 5 - Radotín

tel.: 257 910 255 (260), (263)
mobil. : 602 352 488
e-mail: office@dialab.cz, objednavky@dialab.cz
http://www.dialab.cz

Základní informace o společnosti 

Dialab® spol. s r.o. se již od svého založení plně orientovala na poskytování výrobků a služeb pro klinické laboratoře s cílem přispět ke kvalitativnímu vzestupu laboratorní medicíny v ČR.
S nadšením a elánem jsme iniciovali změnu zastaralého systému odběru krve na nový bezpečnostní systém, a tím výrazně snižovali riziko pro odběrový personál.
Naše energie byla plně věnována potřebám našich zákazníků při prosazování všech reforem zdravotnictví, a také při řešení nekonečných finančních problémů, vyplývajících ze systému bodového hodnocení výkonů a jejich vykazování. Vždy jsme věnovali maximální úsilí péči o každého zákazníka a jeho potřeby.

Dnes je Dialab® moderní, dynamická, výrobní a distribuční společnost, která spolupracuje s více než 500 zdravotnickými zařízeními v celé České republice v oblasti humánní laboratorní diagnostiky. Stali jsme se distributory a specialisty na bezpečnostní systémy odběru krve a moči, které jsme prosadili do více než 270 zdravotnických zařízení po celé republice.
Spektrum našich výrobků kompletně pokrývá celou laboratorní problematiku, jak preanalytickou fázi, tj. odběry krve, tak laboratorní diagnostiku včetně speciálních např. imunoturbidimetrických, imunochromatografických metod, ELISA testů, močových vyšetření, sledování poruch hemostázy a trombózy apod. S tím souvisí i naše nabídka laboratorních přístrojů, analyzátorů, spotřebního zdravotnického materiálu atd.
Významnou pozornost věnujeme laboratorním biochemickým metodám v gastroenterologii. Diagnostická problematika se týká screeningu celiakie, Helicobacterové infekce, markerů kolorektálních tumorů, rizika atrofické gastritidy a karcinomu žaludku, aktivity akutní pankreatitidy, exokrinní funkce pankreatu, chronické pankreatitidy, laktózové intolerance, bakteriálního přerůstání v tenkém střevu a markerů, a dalších zánětů tlustého střeva.
Aktivně pracujeme na problematice kvantitativní analýzy hemoglobinu ve stolici a screeningu markerů kolorektálních tumorů. Námi dodávané automatické analyzátory kombinují kvantitativní analýzu s kvantitativním odběrem vzorku stolice.

V rámci edukační činnosti jsme vydali různá CD, kde se věnujeme problematice laboratorní diagnostiky. Jsme sponzory odborných kongresů a seminářů, kde se aktivně účastníme přednášek, ale také provádíme pro naše zákazníky vlastní workshopy i odborná školení za účasti předních biochemiků, hematologů a gastroenterologů.

Máme připravené velmi dobré výrobně-technické zázemí pro naši práci, což nám umožňuje plně se věnovat kvalitě našich výrobků a služeb. Díky získaným zkušenostem a neustálé optimalizaci pracovního procesu, garantujeme našim zákazníkům profesionální a spolehlivé vyřízení všech zakázek. Reagencie pro rutinní vyšetření a další spotřební materiál dodáváme prakticky okamžitě po doručení objednávky od našich zákazníků. Ke všem nabízeným přístrojům zabezpečujeme komplexní technickou podporu a servis.
V oblasti laboratorní diagnostiky využíváme více než 30leté výrobní a obchodní zkušeností firmy Dialab® GmbH Vídeň, která v současné době úspěšně zvyšuje svoji aktivitu jak v Rakousku, tak ve více než 70 zemích celého světa.

Dlouhodobě zastupujeme významné světové firmy jako např. BIO/DATA USA, Agilent Technologies, Inc. USA, Behnk Elektronik GmbH & Co. Německo, EIKEN CHEMICAL CO.,LTD., Greiner Bio-One International AG Rakousko, Hellma GmbH & Co. KG Německo, Socorex Isba S.A Švýcarsko.
Rozšířili jsme nabídku spotřebního plastového materiálu pro základní a aplikovaný výzkum, pro farmaceutický a chemický průmysl a všude tam, kde se provádí kontrola kvality.

Máme vytvořenou dostatečnou kapitálovou potřebu pro plynulý chod firmy. Nemáme žádné nesplacené závazky. Všechny dodavatelské faktury jsme schopni splácet vždy v dohodnutých termínech.

Pro naši práci byl vždy silným argumentem výborný lidský potenciál. Podařilo se nám vytvořit vysoce kvalitní tým spolupracovníků, jak po odborné tak, i lidské stránce. Vysoká úroveň kvalifikace pracovníků firmy dává záruku dalšího úspěšného rozvoje firmy Dialab® spol. s r.o.

Uplatňujeme a udržujeme systém managementu kvality ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a všechny výrobky, nabízené firmou Dialab, splňují odpovídající normy platné v EU.

Politika kvality společnosti Dialab® spol. s r.o vychází z plánování vývoje firmy.
Dlouhodobá tradice firmy a stabilní postavení na trhu nás zavazují k vysokým zárukám kvality a spolehlivosti, k profesionalitě a zodpovědnosti pro všechny zákazníky v oblasti distribuce zdravotnických prostředků, ostatních laboratorních potřeb a produktů pro odbornou péči o pleť. Politika kvality přispívá k zajištění a aplikování požadavků právních předpisů ČR a EU do všech činností společnosti Dialab.

Pro udržení, upevnění a rozšíření naší pozice na trhu, stanovil a formuloval její management politiku kvality v následujících bodech: 

> poskytovat profesionální služby a zvyšovat konkurenceschopnost v oboru klinické diagnostiky, v oblasti výzkumu a průmyslu. Spolupracovat s odborníky, rozšiřování vědomostí a zkušeností, hlavní pozornost věnovat projektům, které přinášejí všeobecný užitek. 

> důraz položit na individuální přístup k zákazníkům, garance vysoké kvality služeb pro každého zákazníka a budování dlouhodobých spolehlivých partnerství. 

> zapojit všechny zaměstnance a využívat jejich výjimečných vědomostí, schopností a zkušeností, profesionální přístup při řešení požadavků zákazníků. 

> inovovat a rozšiřovat naše nabídky, poskytovat nové technologie a optimální komplexní řešení na základě shromážděných a důkladně analyzovaných údajů.

> aplikační podporou a pravidelnými bezplatnými preventivními prohlídkami zabezpečit spokojenost zákazníka s komplexním servisem dodávaných přístrojů a zařízení. 

> racionalizací celého výrobního a odbytového procesu optimalizovat náklady, a tím zajistit konkurenční ceny. 

> stanovením odpovědnosti a dělbou činnosti zajistit stálé zvyšování kvality služeb, aby každý pracovník důsledně odpovídal za kvalitu vlastní práce. 

> dodržovat a respektovat ekologická hlediska a platné zákony, nařízení a jiné požadavky v ochraně životního prostředí. 

> ovlivňovat úroveň veřejného života, sociálně odpovědný vztah k lidem a společnosti, dlouhodobě podporovat neziskové organizace, poskytující péči a pomoc duševně i tělesně handicapovaným lidem, především dětem.